Hur fungerar åskskyddet

Robomow 2023 broschyr

Låt den ladda, för det kan ta lite tid


Klicka på broschyren ovan så

öppnas den i separat fönster.

Hur fungerar åskskyddet?


Åskskyddet Thunderstop monteras på begränsningsslingan och blixttransienterna hindras från att nå utrustningen vid ett blixtnedslag eller en åskurladdning. Thunderstop skyddar utrustningen och är en smart investering för att öka driftsäkerheten och slippa laga eller köpa nytt. Man slipper också oron över att åskan kan drabba robotutrustningen. Stora försäkringssummor, reparationer och extraarbete för utbyte kan alltså sparas.